Lubelskie Eko-Przedsiębiorstwa

Projektodawca:

Biuro projektu:

Fundacja Q
Ul. Wieniawska 6/26
20-071 Lublin
Tel. 81 440 32 98/99,
Fax. 81 532 65 91

e-mail:

biuro@fundacjaq.org.pl

k.gryta@fundacjaeco.org.pl 

O projekcie

Projekt "Lubelskie Eko - Przedsiębiorstwa" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Celem projektu "Lubelskie Eko - Przedsiębiorstwa " jest podniesienie jakości funkcjonowania 90 przedsiębiorstw w branży budowlanej i ochrony środowiska z terenu woj. lubelskiego w wyniku dostosowania kompetencji i umiejętności 120 pracowników ( w tym 12 kobiet) do potrzeb i kierunków zmian tych przedsiębiorstw do końca 12.2013 r.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Rekrutacja rozpoczyna się od stycznia 2013 i będzie trwać do połowy września 2013 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.


 KAPITAL_LUDZKI.png Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  EFS.png